Featured

First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

post

Advertisements

VRTNI GRAŠAK KAO EKPERIMENTALNI OBJEKT U KLASIČNOJ GENETICI

Razlozi zbog kojih je Mendel odabrao vrtni grašak za klasična genetička istraživanja:

  1. Jednogodišnja biljka s dobro definiranim karakteristikama, lako ju je uzgajati i raditi kontrolirana križanja.
  2. Javlja se s puno varijeteta koji se razlikuju u lako prepoznatljivim morfološkim svojstvima (varijetet = ista vrsta nastala selekcijom različitih svojstava) (Slika 2.1.).
  3. Samooplodna vrsta (Slika 2.2.) – prašnici i njuška tučka su zatvoreni i tako zaštićeni od peluda drugih oprašivača što omogućava kontrolirana križanja (Slika 2.3.).
  4. Lak uzgoj i veliki broj potomaka.

Genetika

Генетика (грч. γεννώ — гено, значи дати род, родити) као дисциплина биологије је наука која проучава наслеђивање и варијације код живих организама. За прву употребу термина сматра се она у писму које је енглески научник Вилијам Бејтсон послао Адаму Седвику 18. априла 1905, у којем је описао науку која за циљ има проучавање процеса наслеђивања и варијације између организама.

Genomika

Геномика је врло млада наука која за циљ има студију генетичких интеракција у геному једног организма (самим тим СВЕ промене у ДНК молекулу тог организма). Геномика као наука је доступна једино ако је цео геном датог организма доступан, као и доступност математичких алата, као што је област биоинформатике која може да анализира велики скуп информација.