Gregor Mendel

Začetnikom klasične genetike smatra se Gregor Mendel, koji je vršio kontrolisana ukrštanja između različitih sorti (linija) baštenskog graška kod kojih je pratio određene osobine. Njegovi eksperimenti na grašku trajali su osam godina i zahvaljujući njima stvorene su prve predstave o osnovnim principima nasleđivanja. Dotle se smatralo da se osobine potomaka ne mogu predvideti jer se telesne tečnosti njihovih roditelja mešaju. Bio je kaluđer u Brnu(Češka).

Mendel je pratio osobine (svojstva, karakteristike) koje se alternativno ispoljavaju tj. na jedan od dva moguća načina – npr. oblik zrna graška može da bude:

  • okrugao ili
  • naboran.

U zavisnosti od toga koliko se osobina prati ukrštanje može biti:

  • monohibridno, u kome se prati nasleđivanje jedne osobine;
  • dihibridno ako se posmatraju dve,
  • trihibridno ili
  • polihibridno ukrštanje, kada se istovremeno prati veći broj osobina.
Advertisements